Wynajem nieruchomości - mieszkania, domy

Wynajem - krok po kroku

1. Pierwszym krokiem jest podpisanie umowy pośrednictwa wynajmu nieruchomości. 
2. Dalsze działania obejmują;
- intensywne działania marketingowe tak aby trafić do jak największej grupy docelowych odbiorców,
- nasze działania obejmują również home staging (w uzgodnieniu z właścicielem),
- sesję fotograficzną,
- promocję oferty na portalach ogłoszeniowych,
- współpracę z pośrednikami w ramach systemu wymiany ofert (ZSWO).
3. Wstępnie weryfikujemy (już podczas rozmowy telefonicznej) potencjalnych najemców.
4. Prezentacja nieruchomości oraz prowadzenie rozmów zmierzających do uzgodnień końcowych warunków wynajmu.
5. Pomagamy w przygotowaniu umowy najmu zawierającej zapisy zabezpieczające interesy obu stron umowy. 
6. Rekomendujemy zawieranie umów najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego.
7. Dbając o wszelkie formalności finalizujące sporządzamy protokół zdawczo - odbiorczy najmu wraz z dokumentacją zdjęciową.
8. W razie konieczności będziemy mieć pieczę nad nieruchomością zawierając z właścicielem umowę o zarządzanie nieruchomością.
Copyrights © Residence Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.