RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest; Residence Nieruchomości, Ewa Chrobrowska z siedzibą w Szczecinie, ul. Monte Cassino 24, zwana dalej Administratorem, telefon - 91 423 29 68.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie:

1. W celu oferowania Pana/Pani bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust. 1f RODO).

2. W celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail, lub za pośrednictwem urządzeń telefonicznych na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

1. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

2. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

1. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.

2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania/ wykorzystywane do tworzenia profili osób zainteresowanych daną kategorią nieruchomości/usługami pośrednictwa kredytowego. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty naszej firmy, co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną oferty, które mogą Pana/Panią zainteresować pod kątem przyszłego zakupu/wynajmu nieruchomości.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Jeśli przetwarzanie wymagało zgody – to mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie    oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail; biuro@residence.szczecin.pl, oraz;

2. Prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych.

3. Prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych.

4. Prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych.

5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

7. Prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przekazać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Copyrights © Residence Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.