Cena nieruchomości

Cena - jeden z kluczowych aspektów sprzedaży lub najmu nieruchomości

To co ma wpływ na cenę

Realna cena
Efektywność sprzedaży lub wynajmu, to w głównej mierze właściwa cena nieruchomości.
Założenia cenowe
Realna cena, to cena którą jesteśmy w stanie zaoferować (jako właściciel nieruchomości) i jest ona zbliżona do poziomu cenowego innych ofert na rynku nieruchomości, a parametry są  zbliżone do naszej nieruchomości. 
Co jeszcze wpływa na cenę
Na wysokość ceny sprzedaży lub wynajmu ma wpływ kilka czynników.
Najistotniejszy wpływ na cenę mają cechy szczególne nieruchomości takie jak:
- lokalizacja,
- standard nieruchomości (nowoczesne wykończenie wnętrza, dobra jakość materiałów, dużo dziennego światła)
- winda, balkon, komórka lokatorska,
- dostęp do infrastruktury (komunikacja, placówki handlowe i usługowe, szkoły, przedszkola, park, obiekty sportowe, treny rekreacyjne, placówki kulturalne, itp.)
Co się sprawdza
Również w sprzedaży i wynajmie sprawdza się, to co w życiu codziennym, czyli pierwsze wrażenie. Pierwszego wrażenia i związanych z tym emocji nie można powtórzyć i dlatego wszystkie składniki oferty należy tak powiązać w całość żeby przyciągnąć jak największą grupę potencjalnych nabywców. 
Jeśli na etapie przygotowania oferty zostaną popełnione błędy, to sprzedaż bądź wynajem nie tylko się przedłużą ale z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi to do transakcji poniżej wartości rynkowej.
Kto o czym decyduje
W największym udziale, decydujące słowo przypada kupującemu. Finalnie, to kupujący określa czy zdecyduje się zapłacić cenę określoną w ogłoszeniu czy wyznaczy górną granicę cenową za jaką zechce nabyć oferowaną nieruchomość.
Dlatego tak istotnego znaczenia nabiera właściwa wysokość ceny danej nieruchomości w momencie wystawienia oferty na portale.
Rzeczoznawca i doradca ds. nieruchomości
W tym niełatwym procesie kształtowania ceny pomóc mogą ci którzy codziennie mają bezpośredni związek z rynkiem nieruchomości, czyli rzeczoznawca i agent/doradca nieruchomości.
Rzeczoznawca i doradca ds. nieruchomości, to osoby które codziennie mają dostęp do informacji o cenach sprzedaży, znają obecne trendy rynkowe i potrafią poruszać się w gąszczu parametrów oferty dobierając te najistotniejsze.
Jak my możemy pomóc
Jako biuro nieruchomości mamy dostęp do aktualnych cen transakcyjnych, znamy obecne trendy występujące na rynku nieruchomości, wykonujemy bieżącą analizę cenową danego segmentu nieruchomości. Współpracujemy z rzeczoznawcą i jeśli zajdzie taka potrzeba, to wycena może zostać sporządzona w formie operatu szacunkowego. Współpracujemy również z geodetą, a ta usługa może okazać się niezbędna w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Copyrights © Residence Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.